Awards

27.09.2015
Awarden finner sted på Scandic Lerkendal 1. november.
I tillegg til hovedprisen er det ytterligere to kategorierer som premieres.

Det laget som vinner får: 

  • kr 100 000,- 

  • besøk på KONGSBERG-lokasjon

  • presentere sin idé for over 120 av våre toppledere på vår årlige toppledersamling


Hovedpris
Vinnerlaget må på en overbevisende måte beskrive det mest utstrakt og tverrfaglige forslaget. Løsningen må ha signifikant betydning på det valgte scenarioet. Deres forslag må vise bredde tenkning, mot, kreativitet og troverdighet.


Innovasjonspris
Vinnerlaget må på en troverdig måte beskrive den mest relevante og robuste teknologiske løsningen som ennå ikke er kjent.


Bærekraftspris
Vinnerlaget må på en overbevisende måte legge vekt på gjenbrukspotensialet av utstyr og ressurser, i lignende eller andre sammenhenger. Løsningen må bygges på et langsiktig perspektiv, der forebyggende tiltak er en integrert del av konseptet.